Aqui trobareu les activitats previstes pel club amb les seves dates